ILTCH 2020/2. sz Hírlevél

Kedves Klubtagunk,

 

Ezúton küldjük meg ez évi második hírlevelünket, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy a vírust követő korlátozó intézkedések május közepe óta fokozatosan enyhültek és így a tenisz lassan visszaköltözött a pályákra.

A korábbi zártkörű edzéseket követően itthon a játék sava-borsa a különböző versenyek is beindultak. Sőt bizonyos körülmények mellett már nézni is lehet azokat, mint például a múlt héten lezajlott felnőtt Szuper CSB mérkőzéseit.

Nemzetközileg még nagy a zavar úgy a versenyrendezők mint a játékosok oldaláról és tanúi vagyunk több ún. kísérleti, meghívásos versenyeknek.

A mai állapot szerint két Grand Slam , az USA Open meg a Roland Garros szeptemberben mégis megrendezésre kerül de speciális körülmények között.

Az viszont még továbbra is kérdéses kik vállalják a meghirdetett szigorító intézkedéseket és az ezek mellett még mindig teljes biztonsággal ki nem iktatható megfertőződési lehetőségeket.

 

Ebben a helyzetben az ez évre tervezett programjainkról a következő információkat adjuk :

 

-              április 21-én az éves közgyűlést – első ízben klubunk történetében -

interneten, e-mailes szavazás formájában tartottuk meg , amelyen az előzetesen kiküldött anyagok alapján 31 tagunk adta le szavazatát.

A 2019. évi pénzügyi beszámoló egyhangúlag elfogadásra került. Ugyancsak – két hozzászólás mellett – mindenki egyetértett a 2020.évi költségvetési tervvel valamint az első félévre tervezett programok törlésével / a közgyűlés jegyzőkönyve a honlapunkon elérhető /

 

-              július 5-én, ugyancsak online, a ZOOM segítségével létrehozott élő

videó konferencia keretében került sor , a londoni ülésteremből közvetített éves Council ülésre , amelyen a 44 tagnemzetből 36 vett részt. Az ülésen egyhangú döntés született az összes ez évre meghirdetett nemzetközi csapat találkozók elhalasztásáról. A dél-afrikai, a kanadai,a  spanyol, az amerikai és minket is érdeklő cseh klub elnöke megerősítette, hogy jövőre készek az idénre tervezett nemzetközi találkozók megrendezésére

 

-              július 12-én vasárnap 16 órától tartjuk meg klubdélutánunkat a

szokásos helyen a Grand Slam Part Teniszklubban, amelynek címe 1112.Kapolcs u 2/a. Szeretettel várunk minden kedves klubtagunkat ,akik ez évi / esetleg még a tavalyról elmaradt/ tagdíjfizetési kötelezettségüknek már eleget tettek. Természetesen van mód befizetésre a rendezvény alatt is.

 

-              a luxemburgi IC elnökével kölcsönösen úgy állapodtunk meg , hogy az

ismert körülményekre tekintettel látogatásuk időpontját jövő évre halasztjuk. A monakói csapat 2021 szeptemberi meghívása még mindkét részről további egyeztetést kíván.

 

Befejezésül mindenkinek jó egészséget és minél több élvezetes teniszezést kívánunk. Egyúttal kérjük , hogy péntek estig Ambrus Erzsébetnél jelezzétek részvételi szándékotokat / mail :

ambrusei@t-online.hu , tel :30 – 4152051 /

 
Budapest 2020.07.07.

Elnök