ILTCH 2021/3. sz. hírlevél - 2021. évi Közgyűlés jegyzőkönyv

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a magyar International Lawn Tennis Club (ILTC Hungary) közgyűlésén

Ideje és helye: 2021. május 28., Mini Garros Teniszklub

Jelen: a mellékelt jelenléti ív szerint

Zoltán György alelnök, az ülés levezető elnöke megköszönte a Mini Garros klubnak, személy szerint Turi Zsuzsának, hogy helyszínt és vendéglátást biztosítottak az eseményhez, amelynek napirendje szomorú aktualitással indult.  

  1. Megemlékezések

 

A levezető elnök pályája méltatásával, a tagságból többen személyes emlékek felidézésével emlékeztek meg a klub március 22-én váratlanul elhunyt elnökéről és alapítójáról, Hámori Tamásról, aki 77 évének jelentős részét a teniszsport szolgálatának szentelte, volt válogatott játékos, edző, az ILTC-ben 26 éven át volt aktív, és az MTSZ-ben négy évtizeden át képviselte hazánkat sportvezetőként és sportdiplomataként nemzetközi szervezetekben és funkciókban.

A közgyűlést jelenlétével megtisztelte Hámori Tamás özvegye és Bence fia, akik az ILTC nevében Turi Zsuzsától vehettek át egy emlékplakettet. A külföldön dolgozó Hámori Bence aktívan nem tud édesapja örökébe lépni, de felajánlotta jövőbeni segítségét az ILTC-nek.

 

A közgyűlés szintén megemlékezett egyik legidősebb tagjáról, Prichradny Tamásról, aki 92 évesen hunyt el, és aki a Vasas SC-nél eltöltött 70 évével elévülhetetlen érdemeket szerzett a szakosztály alapításában és sikereiben.

 

  1. Beszámoló az elmúlt évről, tervek erre az évre - beszámolók elfogadása

 

A COVID miatti járványhelyzetben az előző évi események szinte teljesen elmaradtak, így részletezésre nem került sor. A 2020. évi szakmai beszámolót és a pénzügyi jelentést a tagság elfogadta.  

 

Az idei évben a luxemburgi csapat elleni őszi hazai találkozó szerepel a tervek között, ami a 42 nemzetközi ILTC klub június 4-i online értekezlete utáni egyeztetések során kerülhet véglegesítésre.

 

  1. Az ILTC jövőbeni irányának megvitatása

 

A levezető elnök a „hogyan tovább?” kérdést felvetve nyílt eszmecserére kérte a tagságot az ILTC Hungary jövőbeni irányának megvitatására.

  • Általános egyetértés mutatkozott abban, hogy törekedni kell a fiatalabb korosztályok, és a közelmúlt éljátékosainak bevonására, amely csak személyes felkeresésükkel valósulhat meg, miközben meg kell becsülni az amatőr, de annál lelkesebb klubtagokat.
  • Felvetődött, hogy a költségvetést úgy kellene tervezni és biztosítani, hogy a tagdíjak fedezzék a működési költségeket, és ezen felül az egyéb támogatások adják a biztos anyagi hátteret a többi kiadásra (eszközbeszerzés, vendégek fogadása stb.).
  • A szervezet számít az MTSZ hathatós támogatására, amelyhez kellő optimizmust ad az új vezetés pozitív hozzáállása (Turi Zsuzsa beszámolt Sütő Csilla főtitkárral folytatott személyes megbeszéléséről). Ezzel egyidejűleg viszont fontos, hogy az ILTC megőrizze függetlenségét, elkerülje az országos szakszövetségbe történő betagozódást. Más források után is lehet nézni pl. a szabadidősport szövetségnél.
  • Fontos a Szenior Tenisz Szövetséggel történő együttműködés, az ő tapasztalataik hasznosítása, ugyanakkor az átfedések miatt nagyon fontos, hogy az ILTC pozícionálja magát, és ehhez találja meg a szükséges eszközöket és forrásokat.
  • A közgyűlés tagjai sorába vette, és köszöntötte a következő új tagokat: Fuchs Anna, Literáti Péter, Pilvein Andrea, Szentirmay Erzsébet, Tóth Sándor, akik röviden bemutatkoztak.

 

  1. Tisztújítás

 

Az elnöki pozíció nem került előterjesztésre, Turi Zsuzsa és a levezető elnök arról tájékoztatta a tagságot, hogy felkérték Temesvári Andreát az elnöki tisztségre abban a reményben, hogy nemzetközi tapasztalatával, és hírnevével a korábbi színvonalon tudná képviselni hazánkat a nemzetközi ILTC családban.

 

A Jelölő Bizottság az új elnökség összetételére a következő javaslattal élt:

Elnök: később kerül kijelölésre

Alelnök: Zoltán György

Elnökségi tagok: Bibók Tamás, Erdei Csaba, Gáspár Balázs, Miltényi Éva, Pohly Ferenc, Turi Zsuzsa, Varga Géza

 

A tagság egyhangú szavazással elfogadta az új elnökség összetételét, a könyvelői feladatokkal továbbra is Döbrei Évát bízták meg.

Az elnökség első feladatai közé tartozik az elnök személyének megtalálása, és a tagdíj összegének megállapítása és fizetésének módja.

 

Kelt: 2021. május 28.

 

 

Jegyzőkönyv vezető:

 

Faragó Judit

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

Ambrusné Szél Erzsébet

 

Kozáry Vilmos