ILTCH 2021/5. sz. hírlevél - Elnökségi megbeszélés 2021.szeptember 21.

                                                     EMLÉKEZTETŐ

            az ILTC Hungary 2021.szept.21-én tartott elnökségi üléséről

 

Helyszín:           MTSZ székház tárgyalója

Jelen vannak:    Temesvári Andrea elnök

                        Zoltán György alelnök

                        Szerencsésné Miltényi Éva titkár

Elnökség tagjai: Bibók Tamás(zoomon)

                        Erdei Csaba

                        Gáspár Balázs

                        Pohly Ferenc

                        Túri Zsuzsa

 

Bevezetőben Temesvári Andrea ismertette a klubbal kapcsolatos jövőbeli elképzeléseit, melynek középpontjában a korábbi éljátékosok klubba törtènő beléptetése áll. Szeretné, ha a jövőbeli támogatások nagyobbik része olyan szervezett csapattalálkozókon (Windmill kupa, Columbus kupa, Potter kupa stb.) lenne felhasználva, ahol már volt éljátékosok képviselik hazánkat. Néhány elnökségi tag vállalta, hogy személyesen, vagy telefonon beszél az általa ismert volt játékosokkal a klubba történő belépés érdekében. Természetesen a korábbi, nem éljátékosnak számító teniszt szerető klubtagjainkra továbbra is számítunk. Felhívtuk elnök asszony figyelmét, hogy nem lesz könnyű “becsalogatni”a klubba a volt éljátékosokat akik nem edzősködnek, nem indulnak versenyeken és nincsenek játékban. Olyan -l ehetőleg a fiatalabb generációhoz tartozó - “mai”játékosokat is célszerű felvenni a klubba, akik rendszeresen versenyeznek és játéktudásuk alapján méltóképpen képviselhetik hazánkat egy-egy csapattalálkozón, vagy a különböző kupa eseményeken. Ugyancsak szóba került, hogy rendszeresen évente megrendezünk elhunyt elnökünk Hámori Tamás emlékére (Román Ferenc javaslata) egy páros versenyt, valamint két évente Rubik Trophy néven négy nemzet részvételével szintén egy páros versenyt. A közeljövőben két külföldi csapatot is szeretnénk vendégül látni, ha a pandémia helyzet lehetővé teszi. Megegyezés született arról, hogy az erre az évre kapott 2,5 millió ft-os támogatást 2022.márc.31-ig kell felhasználni.

 

 

Az elnökségi ülésen a következő határozatok születtek:

 

1; Egy korábbi meghívásunk alapján 2021.nov.13-14-re megkíséreljük meghívni a luxemburgi ILTC klubot. Felelős: Miltényi Éva, határidő:szept.30. A fedett pályákat az MTSZ biztosítja.

 

2; Régen esedékes az osztrák csapat meghívása. 2022.febr 6-7-re meghívjuk az osztrák ILTC klubot egy csapattalálkozóra. Felelős: titkár, határidő 2021.okt.15. A fedett pályákat szintén az MTSZ biztosítja.

 

3; Klubdélutánt szervezünk 2021.október 30-án szombaton Gáspár Balázs elnökségi tagunk tenisz birodalmába délután 16 órai kezdettel. Itt egy meglepetés is várja majd kedves vendégeinket. Szervezésért felelős: Miltényi Éva, Gáspár Balázs és Zoltán György, határidő:okt.15. További részleteket okt.15-ig küldünk.

 

4; Hámori Tamás páros emlékversenyt rendezünk minden évben, amely bekapcsolódik a Szenior Szövetség versenyeinek sorába.

Időpont:              2022.január 15-16.

Helyszín:             MTSZ fedett pályái

Versenyszámok:   Ffi páros 100+ és 130+,Női páros 100+és 120+,Vegyespáros 100+és120+

Nevezési díj:        2000ft/fő -ILTC tagok nem fizetnek nevezési dîjat.

Versenyigazgató:  Bibók Tamás

A rendezésért, kiírásért felelős: Bibók Tamás és Zoltán György.

Határidő:             2021.nov.15.

 

5; Rubik kupa négy nemzet páros versenyének rendezése.

Időpont:      előzetesen 2022.junius 17-19-ig a prágai versenyt követően.

Feladatok:   Rubik Ernő felkérése a névadáshoz

                  Áder János vagy Lázár János fővédnöki felkérése

                  A verseny emblémájának megtervezése

                  Szociális és egyéb programok megtervezése.

                  Szponzorok felkutatása

Helyszín:     Az MTSZ szabadtéri pályái

Szervezésért felelősök: Temesvári Andrea, Zoltán György, Miltényi Éva, Gáspár Balázs, Bibók Tamás.

Határidő:    2021.december 31.

A verseny lebonyolításának javasolt menetéről forgatókönyv készült, amely minden elnökségi tagnak ki lett küldve. Véleményeket legkésőbb okt.10-ig kérjük.

 

6; Kétféle ajándéktárgy megvételében állapodtunk meg, amelyet a meghívott csapatok játékosai kapnak, illetve külföldi meghívásaink alkalmával adunk át ellenfeleinknek.

Kulcstartó és törölköző árainak meghatározása és beszerzése Turi Zsuzsa és Gáspár Balázs feladata. Határidő:2021.november 30.

 

7; Karácsonyi vacsora helyszínének és időpontjának meghatározása 2021.október 30-ig megtörténik. Felelős:Miltényi Éva és Zoltán György.

 

8; Áttekintettük a tagdíj befizetések listáját, valamint az új tagfelvételeket. Aki három éve nem fizetett tagdíjat, a továbbiakban nem tagja az ILTC Hungarynek. Ismételten kérjük tagtársainkat, hogy aki nem fizetett idén, legkésőbb 2021.október 15-ig tegye meg. Számlaszám: OTP 11702036-20637888.

A legfrissebb taglistát Miltényi Éva készíti el 2021.szeptember 30-ig.

A tagdíjak beszedésében és feldolgozásában Pohly Ferenc segít neki.

 

9; A jelenlegi OTP számlán 354.000.-ft van. A bírósághoz beadott változás bejegyzési kérelmünk még nem lett visszaigazolva, a napokban várjuk.


10; Az öt évente esedékes színes füzetünket a jövő évi költségvetés terhére fogjuk elkészíteni.

 

Összeállította: Zoltán György alelnök